1) Ordinært medlem
Pris: 500

2) Honnør
Pris: 300

3) Støttemedlem
Pris: 300